Event Staff beheer software

Deze toepassing is ontwikkeld voor het beheer van personeel, meer bepaald voor jobs in de Evenementen sector. Het gaat zowel over mannen als vrouwen voor taken zoals hostessen, promomeisjes, mannequins, parkingwachters enz. Centraal staan de gegevens van de "Event" opdrachten, met aan de ene kant de gegevens van de klanten en langs de andere kant de medewerkers die de taken gaan uitvoeren. Daaruit volgt dan het opstellen van de offerte in functie van de verschillende taken, de uurregeling, de verplaatsingen, de maaltijd onkosten enz.

De hierna volgende afbeeldingen zijn collages. In de software staan er max. 2 formulieren gelijktijdig open, meestal slechts 1.

♦ Lay-out met MS Access 2010 / 2013

Eventstaff beheer 1

Het tweede luik van de software behandeld het beheer van kledij. Ofwel wordt de kledij voorzien door de klant zelf, zoals bij modeshows, ofwel gebruiken de medewerkers kledij van de “Event Staff firma” zelf. Enerzijds moet de voorraad beheerd worden, stockage maar ook wassen en strijken. Anderzijds moet beheerd worden welke medewerkers stukken in bruikleen hebben.

♦ Lay-out met MS Access 2016 / 2019 / 2021 / 365 (bruine kleur boven menulint werd bepaald in MS Windows instellingen)

Event staff beheer

kenmerken

  • In formulier “Klanten” kan vanuit een lijst “Opdrachten” de geselecteerde opdracht geopend worden.
  • In formulier “Medewerkers” kan vanuit een lijst “Opdrachten” de geselecteerde opdracht geopend worden.
  • Met 1 druk op de knop kan vanuit formulier “Klanten” & “Medewerkers” een email verstuurd worden.
  • Vanuit formulier ”Offerte/Opdracht” wordt met 1 druk op de knop de offerte in een mail geladen.
  • Vanuit de contractenlijst kunnen deze geprint of gemaild worden naar de medewerkers.