Diëtetiek consult beheer

Deze software is specifiek ontwikkeld voor de diëtisten sector. Het is een gebruiksvriendelijke tool om alle gegevens van uw patiënten te beheren, zowel in de preventieve en curatieve gezondheidszorg als in de voedingssector, maar ook in de sport of andere disciplines. Deze toepassing wordt “Coronaproof” en veilig geïnstalleerd. U kan de software gedurende 28 dagen GRATIS testen. Daarna wordt U, indien U overtuigd bent, de licentiehouder voor een democratische prijs (zoals een gemiddeld GSM abonnement/maand via één jaarlijkse betaling) .

De software werkt onder besturingssysteem het Windows 10 of 11.De applicatie bestaat uit een front-end  of Gebruikers Interface (GI) database en een back-end database. In de back-end database bevinden zich de tabellen met de nodige data of gegevens.

In de front-end database (GI), het visuele gedeelte, bevinden zich de formulieren, rapporten, modules enz. welke samen het software programma uitmaken. Daardoor is het mogelijk om enkel van de data, in de back-end database, een back-up te maken. De software kan zowel in de Single-user als in de Multi-users versie gebruikt worden, zodat in een praktijk met meerdere diëtisten het mogelijk is om naast in te loggen voor uw eigen patiënten, ook in te loggen in de database van uw collega's (bij vakantie of ziekte). Er is tevens een "lees-profiel" aanwezig zodat vb. dokters (in dezelfde praktijk) sommige gegevens (door U bepaald) kunnen raadplegen . Klik op deze link om gratis een demo software aan te vragen

kenmerken

  • Er is rekening gehouden met de criteria voor geregistreerde softwarepakketten zoals vastgelegd in eHealt voor kinesitherapeuten.
  • De gegevensvelden zijn beschermd en pas te wijzigen na klikken van de knop <Bewerken> en <Opslaan>.
  • Naast de invulvelden werd er zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van selectievelden.
  • Belangrijke velden (invul of selectie) dragen een invul verplichting. Vb. Naam, INSZ, enz.
  • De patiënten bevinden zich in 2 formulieren: patiënten 'in consultatie' en 'in archief' en zijn uitwisselbaar.
  • In de consultatieverslagen worden bepaalde gegevens automatisch ingevuld en de nodige formules automatisch berekend.

De hierna volgende afbeeldingen zijn collages. In de software staan er max. 3 formulieren gelijktijdig open, meestal slechts 1, soms 2 of 3.

Windows versie 2016 / 2019 / 2021 / 365 (bruine kleur boven menulint werd bepaald in MS Windows instellingen)

Patiënten inFO

Patientbeheer

Via de Menutab "Patiëntenbeheer" beheert U bovenstaande formulieren. Het "Patiënt Info" formulier bevat de nodige velden om alle persoonlijk gegevens te verzamelen, zoals onderaan via de Tab <Identiteit>. De inhoud van Tab <Persoonlijk> en <Medisch> ziet U op de formulier details rechts boven. Via het vinkje op Tap <Identiteit> verplaatst U patiënten die einde consultaties zijn naar formulier "Patiënt Archief". Via formulier "Zoekfunctie Patiënten" ( onderaan midden) vindt U snel de juiste patiëntgegevens. U zoekt op Naam, Voornaam, Geboortedatum of huisarts. Onderaan de Tab <Medisch> beheert U de medicatielijst, welke wordt ingevoerd via de knop <Medicatie> en formulier "Medicatielijst" rechts onder.

vragenlijst 1° consult

1steConsult

Dit formulier bevat de nodige velden om alle persoonlijk gegevens van het 1ste consult te verzamelen. De grote invulvelden op de verschillende Tabs zijn bedoeld voor lange tekst. Het is mogelijk om er meer tekst in te plaatsen dan er zichtbaar is. In dat geval verschijnt er rechts van het veld een schuifbalk. In de Tabs "Eetgedrag 1 & 2" en Uw visie 1 &2" kan U zelf de tekst van de vragen boven de invulvelden beheren. Er is tevens een invulveld voorzien voor tekst bedoeld voor het startverslag.

consultaties

Consultaties

De invulvelden met blauwe tekst (in de hele software) worden automatisch ingevuld. In functie van de instellingen in formulier "BMR/REE Formule" , onderaan rechts, worden de energiebehoeftes berekend in de Tab <Parameters>. Het is zelfs mogelijk om na overleg met Software Op Maat, de formules aan te passen of, indien gewenst een extra formule toe te voegen. In de Tab <Omschrijving> zijn ook hier de titels boven de invulvelden zelf te beheren. In de Tab <Bloedanalyse> kan U de waarden van de parameters die voor U van belang zijn noteren. Via de knop <Dossier> komt U in de map met de naam van de patiënt. In deze map, waarin nog verschillende bestanden van de patiënt bewaard worden, vindt U ook een map "Bloedanalyses", waar U de ingescande bloedanalyse kan bewaren. In de Tab <Eindverslag> brengt U de tekst in voor de conclusie in het eindverslag. Links onder ziet U 1 van de vele meldingen. U krijgt deze verwittigingen daar waar nodig is. Vb. een verplicht invulveld is NIET ingevuld bij opslaan. Het formulier Grafiek geeft de curve weer van het gewicht t.o.v. de BMI waarde weer.

verslagen

Verslagen

Via formulier "Startverslag" beheert U de inhoud van het rapport "Startverslag". U kan dit rapport afprinten of opslaan als Pdf bestand in het patiënten <Dossier>. Op dezelfde manier wordt er een "Eindverslag" of "Doorverwijsbrief" behandeld.

voedingsporties & schemas

Documenten

Via de Menutab "Voeding Schema's" beheert U bovenstaande formulieren. In de Menugroep "Documenten > PDF" kan U via formulier "Dagschema's naar PDF" de inhoud van het rapport "Dagschema" opstellen. In het formulier "Portielijst naar PDF" stelt U de lijst op, in PDF formaat, per discipline of per patiënt. Het PDF bestand wordt opgeslagen in het "Dossier" van de patiënt of in de map "Disciplines" voor de basis portielijst per discipline. In het formulier "Dagschema Info" kan U de tekst beheren waarin U meer info, tips en raadgeving kan voorzien voor de verschillende voedingsgroepen en voedingssoorten. Rechts staan enkele rapporten afgebeeld.

tabelbeheer

Tabelbeheer

De inhoud van de selectievelden van de hoofdformulieren (Patiëntbeheer, Consultaties, enz.) bevindt zich in aparte tabellen. Deze tabellen worden door U beheerd via formulieren. Bovenaan ziet U deze voor "Huisarts", "Specialist" en "Zorgverlener". Via de knop <eHealth> kan U de data voor arts en specialist uit eHealth ophalen met het formulier "Huisarts Health" en "Specialist Health". Rechts onder ziet U nog 4 voorbeelden van andere tabelbeheer formulieren. Volgende Tabelbeheer formulieren zijn NIET opgenomen in de afbeeldingen: "Medicatie", "Porties", "Portie Eenheid", "Disciplines", "Voeding groep", "PAL waarde", "MET waarde". De systeem formulieren zijn eveneens NIET opgenomen: "Profiel & Formulier rechten", "Gebruikers", " Formulier gegevens ", "Software Key",  "Systeem Parameters".

data transfer

U kan deze software testen op uw nieuwe patiënten. De gegevens van uw huidige en vorige patiënten kunnen eventueel door Software Op Maat aan de back-end database toegevoegd worden, indien U dit wenst, op voorwaarde dat deze in digitale bestanden zijn opgeslagen (zoals Excel, enz.). Zelfs indien U na het testen van de demo software (2 maanden) niet wil overgaan tot de aankoop, kan U van iedere ingebrachte patient het “Eindverslag” en de  “Consultverslaglijst” afprinten of in PDF bestanden opslaan.

demo software

U kan kosteloos een demo versie van deze software verkrijgen. Klik op deze link om de aanvraag in te vullen. Wat de aankoopprijs betreft zijn er verschillende tarieven, deze worden meegedeeld met de installatie van de demo software.